Cung cấp thông tin và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố

     Thực hiện công văn số 2377/UBND-KT ngày 26/7/2021 về việc đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2446/SNN-QLCL ngày 30/7/2021 về việc cung cấp thông tin về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đảm bảo lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố.

     Sở Nông nghiệp và PTNT đã cập nhật các điểm bán sản phẩm nông lâm thủy sản của doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp quản lý an toàn thực phẩm, thông tin các đầu mối doanh nghiệp, cơ sở các tỉnh, thành phố phía Bắc có khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường Hà Nội, cung cấp cho các đơn vị siêu thị, điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn khai thác nguồn cung hàng hóa từ các tỉnh lân cận trong trường hợp cần thiết. Chi tiết tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội (chicucquanlychatluongnlsts.gov.vn).

2446CV_1_signed    

     Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2448/SNN-QLCL ngày 30/7/2021 về việc hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình giãn cách xã hội. Hỗ trợ giải quyết nhanh việc lưu thông cho các xe chuyên chở hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2448 ptnt_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *