Bắc Hà – điểm sáng nông nghiệp hữu cơ

Đến hết năm 2023, huyện Bắc Hà đã trở thành địa phương sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất tỉnh Lào Cai với hơn 3.388ha (gồm chè, quế) đạt chứng nhận hữu cơ.

“Quả ngọt” từ nông nghiệp hữu cơ

Bắc Hà, với điều kiện tự nhiên đặc biệt ưu đãi, đang khẳng định vị thế mạnh mẽ của mình trong xu hướng toàn cầu hóa của nông nghiệp hữu cơ, một xu thế hướng tới giá trị bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường. Đến nay, huyện đã chứng minh thành công khả năng chuyển đổi và phát triển nông nghiệp theo hướng này.

Sản phẩm chè shan tuyết Bắc Hà, là đại diện xuất sắc cho nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, đã không chỉ đạt được chứng nhận nội địa mà còn xuất khẩu thành công ra các thị trường demanding như EU, Canada và Hoa Kỳ. Mỗi năm, diện tích chè shan tuyết hữu cơ tại Bắc Hà không ngừng mở rộng, đóng góp tích cực vào danh sách các sản phẩm chất lượng cao của nước ta.

Ngoài ra, sản xuất quế hữu cơ không chỉ mang lại thu nhập lớn cho cộng đồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống nghèo và cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho những hộ nông dân tại Bắc Hà. Với tổng diện tích quế đạt 10.471 ha, trong đó hơn 2.000 ha đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn của EU và Hoa Kỳ, huyện đã thể hiện sự cam kết vững mạnh trong việc xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ chất lượng.

Bước vào giai đoạn tiếp theo, Bắc Hà không chỉ giữ vững mà còn mở rộng đa dạng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Kế hoạch chuyển đổi diện tích canh tác thông thường sang hữu cơ với mục tiêu 5.000 ha vào năm 2025 và 10.000 ha vào giai đoạn 2026-2030, là bước đi quyết liệt hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nông nghiệp Bắc Hà.

Sẽ tổ chức các cuộc thi về nông nghiệp hữu cơ

Ngoài những thành tựu đáng kể, quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Bắc Hà không tránh khỏi những khó khăn, hạn chế. Một số vấn đề như nhận thức hạn chế về nông nghiệp hữu cơ, quy mô sản xuất nhỏ và phân tán, việc áp dụng phương pháp truyền thống, cùng với sự thiếu hụt về quan tâm và đầu tư từ một số hộ nông dân, đang gây ra năng suất thấp và bất ổn trong sản xuất.

Để giải quyết những thách thức này, huyện Bắc Hà đã và đang triển khai một loạt các biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ một cách hiệu quả và bền vững. Trong đó:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng về lợi ích và cần thiết của nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, quan tâm đặc biệt đến việc thay đổi nhận thức của nông dân và cam kết thực hiện quy trình hữu cơ, đồng lòng hợp tác với các đối tác như hợp tác xã, doanh nghiệp.
  • Ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ phát triển cây chè và quế hữu cơ. Cụ thể, huyện đã đưa ra kế hoạch triển khai 2 dự án hỗ trợ sản xuất cây chè shan tuyết hữu cơ và 2 dự án hỗ trợ cây quế hữu cơ từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời dành ngân sách địa phương để hỗ trợ các nhu cầu cụ thể, mô hình thử nghiệm và nhân rộng.
  • Tổ chức các chương trình tập huấn và bồi dưỡng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý, cùng việc tăng cường các khóa đào tạo và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng. Đồng thời, thực hiện các cuộc thi và hoạt động tìm hiểu về canh tác hữu cơ để khuyến khích sự tham gia và học hỏi từ cộng đồng nông dân.

Bằng những biện pháp này, Bắc Hà đang định hình một hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững, đồng lòng với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập cho cộng đồng nông dân trên địa bàn.

Bắc Hà không chỉ là một điểm sáng của nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam mà còn là biểu tượng của sự hòa mình giữa truyền thống và đổi mới. Thành công của chè shan tuyết và quế hữu cơ đã tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng nông dân, giảm nghèo và tăng thu nhập. Mặc dù đối mặt với những thách thức, Bắc Hà cam kết tiếp tục đổi mới và mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *