Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

     Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch ‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’ năm 2023 với chủ đề ‘Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới’.

     Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định…

     Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

     Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương; tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

     Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay kéo dài từ ngày 18.4-15.5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *