Bộ trưởng Bộ NNPTNT: An toàn thực phẩm là yêu cầu cốt lõi khi xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm

     3 yếu tố quan trọng cần chú ý trong việc xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, bao gồm: an toàn thực phẩm, chất lượng và sự minh bạch. Tất cả để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng. 

An toàn thực phẩm là yêu cầu cốt lõi  

     Ngày 22/10, Bộ NNPTNT phát đi thông cáo truyền đạt quan điểm và chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan về vấn đề an toàn thực phẩm.

     Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan khẳng định: An toàn thực phẩm, chất lượng và minh bạch là 3 yêu cầu cốt lõi trong việc xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm trách nhiệm và bền vững vì sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng trong nước và ngoài nước.

     Thông cáo của Bộ NNPTNT được tổng kết sau khi Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” ngày 18/10 tại TP.HCM.

     Trước đó, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức khảo sát một số chủ thể tham gia chuỗi giá trị nông sản cung ứng thành phố.

     Theo Bộ NNPTNT, những năm qua, chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được cải thiện đáng kể nhưng tiến độ còn chậm, không ổn định; vẫn còn khoảng cách với các nước phát triển.

     Tỷ trọng thực phẩm nông lâm thủy sản có khả năng truy xuất, minh bạch nguồn gốc xuất xứ còn thấp. Điều này dẫn đến việc chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, cũng như để mở rộng thị trường xuất khẩu.

     Số lô hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu bị nước nhập khẩu trả về, số vụ vi phạm an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc phát hiện trong nước đã giảm nhưng vẫn còn gây bức xúc cho người tiêu dùng.

     Trên cơ sở lắng nghe ý kiến đa chiều từ các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, các giải pháp của  lãnh đạo TP.HCM, Bộ trưởng Bộ NNPTNT cho biết, Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào sáng kiến của Liên Hợp quốc về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm trong tình hình mới.

     Việt Nam sẽ thực hiện chương trình hành động xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm trách nhiệm, minh bạch và bền vững.

Chuẩn hóa hoạt động giám sát an toàn thực phẩm

     Từ quan điểm trên, Bộ NNPTNT cho rằng, quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn, minh bạch nguồn thực phẩm phải được thực hiện từ gốc và trong toàn bộ chuỗi giá trị.

     Các bước, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản và sản phẩm nông nghiệp từng bước được quy phạm hóa. Trước mắt, đảm bảo chất lượng, an toàn, minh bạch nguồn thực phẩm cần có sự tham gia của các bên trong hệ thống lương thực, thực phẩm.

     Trong đó, trách nhiệm đầu tiên là của cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan quản lý các cấp. Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hệ thống khuyến nông cùng tham gia giám sát, hỗ trợ.

     Các quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản và sản phẩm nông nghiệp từng bước được quy phạm hóa. Trước mắt, Bộ NNPTNT tổ chức thực hiện trong các hệ thống phân phối lớn, các chợ đầu mối nông lâm thủy sản ở các đô thị lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *