Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

     Cùng với “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”…, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong đoàn viên, thanh niên là viên chức và người lao động tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện năm 2022 sôi nổi, ý nghĩa.

     Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TĐTN-TNTH ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022, Chi Đoàn Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (Trung tâm) đã và đang phát động chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tới toàn thể các đoàn viên, thanh niên. Kỳ nghỉ hồng là chương trình nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được tổ chức dành riêng đối tượng đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao động trẻ nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng lực chuyên môn của lực lượng này trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố. Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên thanh niên tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” tại bộ phận 1 cửa tại cơ quan

Đoàn viên thanh niên trong công tác nhận mẫu tại phòng kiểm nghiệm trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”

     Trong thời gian qua, Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm đã đồng loạt tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính; tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức các đội hình lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở, cơ quan, đơn vị; xây dựng mô hình “Cơ quan không rác thải nhựa”. Tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” tại cơ quan. 

     Kết quả, Chi Đoàn đã bố trí đoàn viên trực tại bộ phận một cửa đơn vị vào ngày thứ bảy, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” – vệ sinh cơ quan, phòng thí nghiệm, bố trí đồ và sắp xếp hóa chất, vệ sinh máy móc,…

Đoàn viên Trung tâm tham gia “Ngày chủ nhật xanh”

     Thông qua hoạt động giúp cho đoàn viên thanh niên được khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh thanh niên sẵn sàng cống hiến hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *