Công tác đánh giá sự phù hợp lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi năm 2016

Ngày 15/12/2016 Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp & PTNT tổng kết về công tác đánh giá sự phù hợp lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi năm 2016, do Đồng chí Cục Trưởng Hoàng Thanh Vân chủ trì, Hội nghị có các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm, lĩnh vực chứng nhận trên thức ăn chăn nuôi, Lãnh đạo Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tham gia hội nghị.

Nội dung được chú trọng: Căn cứ luật tiêu chuẩn và  quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hoạt động đánh giá sự phù hợp lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (TACN) bao gồm: Hoạt động thử nghiệm; hoạt động chứng nhận hợp quy; hoạt động kiểm tra xác nhận chất lượng TACN nhập khẩu.

– Hoạt động thử nghiệm

Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là một trong 46 đơn vị được chỉ định của BNN.Theo quy định hiện hành, nhiệm vụ của các phòng thử nghiệm được chỉ định là phân tích chất lượng  thức ăn chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước; Công tác thanh tra, kiểm tra; Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

Việc nâng cao chất lượng thử  nghiệmđược các lãnh đạo Cục và các đơn vị tại hội nghị đặc biệt quan tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi; 100% các phòng thử nghiệm đạt ISO 17025:2007, các phòng đều tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo ,so sánh liên phòng do các tổ chức trong nước và quốc tế và đạt kết qủa tốt.

Bên cạnh đó còn một số khó khăn mà các phòng thử nghiệm phải đối mặt đó là sự chệnh lệch kết quả thử nghiệm do chưa có mặt bằng chung về thiết bị , thiếu các phương pháp tiêu chuẩn(TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế) đối với một số chỉ tiêu chất cấm, chất mới phát sinh của quản lý nhà nước, chất có độ thu hồi thấp, nguồn chất chuẩn (ví dụ Cysteamine, kháng sinh Enramycine, Nosiheptide); Việc xây dựng phương pháp nội chuẩn cần có thời gian và nguồn kinh phí; Việc nhận dạng bản chất mẫuTACN có nền mẫu phức tạp và khác nhau về bản chất tự nhiên  và tổng hợp .

– Hoạt động chứng nhận:

Hoạt động chứng nhận  hợp quy thức ăn chăn nuôi  kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu: đã đi vào hoạt động có hệ thống và chuyên nghiệp, các đơn vị đều thực hiện đầy đủ các quy trình đã xây dựng , đánh giá quá trình sản xuất và lấy mẫu điển hình, đánh giá giám sát.Việc lấy mẫu  thực hiện đầy đủ trên các sản phẩm đăng ký chứng nhận và kiểm nghiệm trên tất cả các chỉ tiêu quy định trong quy chuẩn đánh giá chứng nhận  lần đầu( Không còn hiện tượng lấy mẫu đại diện và phân tích các chỉ tiêu đại diện như trước đây).

Khó khăn của công tác chứng nhận hợp quy  chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị định 107/2016/NĐ-CP và văn bản  hướng dẫn các đơn vị của Bộ Nông nghiệp trong việc chỉ định các tổ chức có quyết định chỉ định đã hết hiệu lực hoặc đánh giá mở rộng

– Hoạt động chứng nhận VietGAP:

Hội nghị đã tổng kết các cơ sở chăn nuôi theo quy trình VietGAP chăn nuôi do các đơn vị, tổ chức chứng nhận cấp, Hiện Trung tâm Phân tích là một trong 14 đơn vị  chứng nhận với đội ngũ chuyên gia đánh giá được đào tạo có năng lực chuyên môn đã và đang chứng nhận VietGAP chăn nuôi. Thông qua việc thúc đẩy áp dụng các quy trình VietGAP chăn nuôi mới, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi chân chính ngày càng phát triển và tham gia thị trường tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả  góp phần vào việc làm giảm sử dụng chất cấm cho chăn nuôi, giảm rủi ro về dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…

Thời gian tới  với đội ngũ các cán bộ của Trung tâm được đào tạo trên lĩnh vực thử nghiệm và lĩnh vực đánh giá chứng nhận Trung tâm sẽ nâng cao năng lực thử nghiệm, năng lực chứng nhận phù hợp,đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về kiểm tra, thanh tra trong thức ăn chăn nuôi góp phần nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi.

(Hình ảnh Lãnh đạo Trung tâm tham gia họp tổng kết Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *