Đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phụ vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội

     Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan về công tác đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19.

     Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 07/8/2021 UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch số 181/KH-UBND về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

     Kế hoạch đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường chỉ đạo, điều hành trong sản xuất, lưu thông và điều tiết cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong mọi hình huống.

2021_08_07_1628308672_khub-181-2021

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *