Đảm bảo tất cả trẻ em đều được đón Tết Trung thu

     Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em được phát triển bình đẳng, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2022. Mục đích là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em được phát triển bình đẳng, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

     Tại Kế hoạch, Thành phố yêu cầu 100% UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của UBND Thành phố. Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố được vui Tết Trung thu, ưu tiên quan tâm tới các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     Thành phố cũng lưu ý, trong năm 2022 các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền chủ đề bảo vệ trẻ em: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

     Tết Trung thu cho trẻ em năm nay, Thành phố dự kiến tổ chức Đêm hội Trăng rằm vào 20h00’, ngày 09/9/2022 (tức ngày 14/8/2022 Âm lịch) tại huyện Thanh Oai. Tại cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em từ ngày 01/9 đến ngày 10/9 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tất cả trẻ em đều được đón Tết Trung thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở các địa bàn khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     Song song với đó, Thành phố sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi, trẻ em sống tại các Trung tâm, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, quan tâm đến nhóm trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và Nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

     Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường truyền thông vận động xã hội, tạo dư luận xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là việc phát hiện, lên án các hành vi xâm hại, bạo lực đối với trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đồng thời tiếp tục triến khai vận động xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chông tai nạn thương tích cho trẻ em.

     Mặt khác, tăng cường đa dạng các hoạt động, hình thức truyền thông, giáo dục và vận động tại cộng đồng, phù hợp với từng nhóm đối tượng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: truyên hình, phát thanh, báo viêt, báo mạng; cổng thông tin điện tử; video, clip, youtube, fanpage; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi… Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

     Các ngành chức năng tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Tích cực truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (0433.525662/0912.902611) để thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và khi trẻ em, cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em được kịp thời.

     Ngoài ra, cũng cần biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     Trong dịp Tết Trung thu, cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em để thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động bố ích, lành mạnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Têt Trung thu cho trẻ em như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi và trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và an toàn.

     Cũng trong dịp này, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tet Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động…gây nguy hiểm cho trẻ em. Đồng thời, nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em.

     Tại Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị. Trong đó, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tố chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2022. Chủ trì, phối họp UBND huyện Thanh Oai và các đơn vị liên quan tổ chức “Đêm hội Trăng rằm 2022” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nhiều thành tích, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống trên địa bàn Thành phố; trẻ em bị mồ côi do bố hoặc mẹ mất vì Covid-19. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuyên truyền chủ đề, thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

     Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền các thông điệp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt quan tâm chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chông xâm hại, bạo lực trẻ em” tại các điểm tập trung đông người và đầu mối giao thông đúng quy định. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như chương trình văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục, thể thao như bóng đá, cẩu lông, bơi…phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em./.

     Nguồn: pbgdpl.hanoi.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *