Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

     Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) chuyển đổi số; ngày 28/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1280/STTTT-CNTT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp là thành viên tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tại địa chỉ http://smedx.mic.gov.vn.

     Ngày 08/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 3948/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số; theo đó trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai các công nghệ mới, các chương trình đào tạo, hội thảo với nhiều hình thức hỗ trợ việc tiếp cận, giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trao đổi, lựa chọn, đăng ký nền tảng số phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

     Ngày 13/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản số 2893/STTTT-CNTT về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Nội dung như sau:

  1. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên, thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gồm: Tên doanh nghiệp, số điện thoại, thư điện tử (nếu có) nhằm kết nối, giới thiệu các thông tin của Chương tình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số để tăng cơ hội tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nền tảng chuyển đổi số. Đồng thời, tổng hợp các nhu cầu, đề xuất, kiến nghị về việc triển khai hỗ trợ chuyển đổi số của doanh nghiệp SMEs thành phố Hà Nội gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/10/2021 tổng hợp.
  2. Thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp là thành viên, thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tích cực tham gia khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhu cầu của các doanh nghiệp với các nền tảng số để có những cải thiện bổ sung phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ https://bit.ly/3CZzxJP. Thời gian hoàn thành khảo sát trước ngày 30/10/2021.
cv_day manh trien khai chuong trinh chuyen doi so v2(13.10.2021_21h34p55)_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận SLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *