Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

     Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày 05/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 882/SNN-TTr về việc Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023.

     Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng Giải. Tạo điền kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết bài và gửi bài tham dự Giải. (Gửi kèm công văn số 1413-CV/BTGTU ngày 13/3/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội).

     Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.

     Đối tượng dự Giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên, được đăng, phát trong thời gian quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi tác phẩm tham dự Giải.

    Tác phẩm thạm dự Giải cần đáp ứng các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấụ tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và “lợi ích nhổm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài nhà nưởc; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Phản ánh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếu cực; Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh-bạch; Phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

     Thời gian tiếp nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến vào tháng 11/2023.

     Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí.

     Trong đó: Giải đặc biệt 100 triệu đồng; giải A mỗi giải 50 triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải 20 triệu; giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

    Chi tiết tại:

document (1)

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *