Giới thiệu các nguồn vốn cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

     Thực hiện văn bản số 492/QĐTPT-NV3 ngày 17/6/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, ngày 29/6/2022 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1720/SNN-KHTC về việc giới thiệu các nguồn vốn cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

     Hiện nay, Quỹ Đầu tư đang đẩy mạnh triển khai công tác cho vay, đầu tư các dự án từ các nguồn vốn tại Quỹ Đầu tư với các lĩnh vực theo quy định.

     Thông tin chi tiết có tại:

1720CV_1_giới thiệu vay vốn

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *