Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

     Thực hiện công văn số 806-CV/BTGTU ngày 18/4/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường, ngày 09/5/2022 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1138/SNN-VP về việc gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường “Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có tài liệu gửi kèm).

1138CV_1_signed

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *