Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình giãn cách xã hội tại Hà Nội

     Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách  xã hội trên địa bàn; Công văn số 2366/UBND-ĐT ngày 24/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thanh phố trong lĩnh vực hoạt động vận tải;

     Căn cứ nhu cầu đăng ký vận chuyển, phân phối tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp bằng xe ô tô, xe máy của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ngày 09/8/2021, Sở nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2526/SNN-QLCLvề hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình giãn cách xã hội gửi Sở Giao thông vận tải, trong đó tổng hợp danh sách các cơ sở đăng ký, cụ thể:

     – Xe ô tô vận chuyển thực phẩm nông sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hà Nội lưu thông trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh: 24 xe của 12 cơ sở;

     – Xe máy  vận chuyển thực phẩm nông sản lưu thông trên địa bàn Hà Nội: 230 xe của 157 cơ sở.

     Sở Nông nghiệp  và PTNT đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp mã xác nhận cho phép các cơ sở được vận chuyển thực phẩm và vật tư nông nghiệp.

2526CV_1_hỗ trợ vận chuyển hàng hóa

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *