Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình giãn cách xã hội

     Thực hiện Công văn số 2366/UBND-ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực vận tải.

     Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có văn bản số 2413/SNN-QLQL về việc hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình giãn cách xã hội. 

2413cv_1_signed

     UBND huyện Đông Anh đã xây dựng Kế hoạch số 191/LH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 về thực hiện “chương trình hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản” khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh. Mục đích hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho các tổ chức, các nhân sản xuất, sơ chế, kinh doanh trên địa bàn Huyện Đông Anh. Đồng thời tuyên truyền quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản có chất lượng đến người tiêu dùng trong và ngoài Huyện biết để hưởng ứng, chung tay tham gia chương trình hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Huyện.

kh 191_signed

      Ngoài ra, ngày 27 tháng 7 năm 2021 BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh có Phương án số 11/PA-BCĐ về việc thực hiện “chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản cho người nông dân” đáp ứng yêu cầu PCD Covid-19 trên địa bàn Huyện.

pa 11_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *