HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN LẠI ISO/IEC 17065:2012 VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có chức năng phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá và công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012, với mã số công nhận là VICAS 052-PRO, được chứng nhận cho các đối tượng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, các quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện trong khuôn khổ phạm vi được công nhận, Trung tâm đã thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận cho trên 250 khách hàng tại Hà Nội và hơn 10 tỉnh, thành phố khác trên cả nước, hiên tại có hơn 190 cơ sở còn hiệu lực, được khách hàng tín nhiệm và đánh giá rất cao, khẳng định uy tín của Trung tâm trong hoạt động đánh giá chứng nhận sự phù hợp.

Năm 2019 là năm thứ 3 của chu kỳ công nhận hoạt động đánh giá chứng nhận sự phù hợp theo ISO/IEC 17065:2012 đối với Trung tâm. Theo quy định đối với tổ chức chứng nhận, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ thực hiện hoạt động đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17065:2012 đối với Trung tâm. Trong 2 ngày 22-23/5/2019, Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện hoạt động đánh giá công nhận lại đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012 của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội. Đoàn chuyên gia của văn phòng BoA đã kiểm tra việc duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012, kiểm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận do Trung tâm Phân tích thực hiện kể từ khi được công nhận cho đến nay, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với ông Nguyễn Hồng Nhật, phó giám đốc, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các chuyên gia, cán bộ có liên quan. Đoàn đánh giá của BoA đã đánh giá cao việc duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, cơ bản đã đáp ứng tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012; đồng thời cũng chỉ ra một vài thiếu sót cần bổ sung thêm để hệ thống được vận hành tốt hơn.

Đồng thời, trong năm 2019, Trung tâm đã thực hiện đăng ký mở rộng phạm vi chứng nhận cho một số nhóm sản phẩm thực phẩm do yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn mới ra đời cập nhật, thay thế tiêu chuẩn cũ. Số sản phẩm thực phậm đề nghị đăng ký mở rộng là 33 sản phẩm. Văn phòng Công nhận chất lượng đã xem xét các tài liệu, quy định kỹ thuật về đánh giá chứng nhận cho các sản phẩm mở rộng, yêu cầu Trung tâm bổ sung thêm các thông tin còn thiếu.

Ngày 21/5/2019, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận cho sản phẩm thịt tươi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7046:2009 Thịt tươi – Yêu cầu kỹ thuật đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Bữa ăn an toàn dưới sự quan sát, chứng kiến của các chuyên gia công nhận đến từ Văn phòng BoA. Cuộc đánh giá chứng nhận được thực hiện với Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Nhật, chuyên gia đánh giá là ông Nguyễn Thanh Lợi, có 01 chuyên gia công nhận và 01 chuyên gia kỹ thuật đến từ Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thực hiên giám sát, đánh giá hoạt động của doàn đánh giá. Cuộc đánh giá đã diễn ra đúng trình tự, quy định về đánh giá chứng nhận, các chuyên gia đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn, đưa ra các kết luận và bằng chứng, phát hiện đánh giá đúng với thực tế, dựa trên các bằng chứng khách quan. Kết thúc cuộc đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá đã tổng hợp đầy đủ các phát hiện trong quá trình đánh giá, đề nghị công ty cung cấp bổ sung một số thông tin, tài liệu còn thiếu, diễn giải về các điểm không phù hợp và yêu cầu cơ sở phải khắc phục đầy đủ và gửi bằng chứng khắc phục để kiểm tra lại trước khi đề nghị chứng nhận.

Các chuyên gia từ đoàn đánh giá chứng kiến của Văn phòng BoA đánh giá rất cao hoạt động của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia của Trung tâm đã thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản, nghiêm túc, kết luận đánh giá được đưa ra dựa trên bằng chứng khách quan,…

Ngày 11/7/2019, Văn phòng Công nhận chất lượng đã có Quyết định số 452.2019/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm đối với Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, với tổng cộng 79 sản phẩm và quá trình được công nhận, trong đó bao gồm các nhóm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhóm các quá trình thực hành sản xuất tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản và nhóm các quá trình khác (nông nghiệp hữu cơ). Quyết định có hiệu lực đến ngày 11/07/2022 và đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Công nhận chất lượng www.boa.gov.vn./.

T/g: NGUYỄN HỒNG NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *