Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện đề án phát triển năng lực của Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội gia đoạn 2021 – 2025 và Đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

     Ngày 15/12/2022, Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp 2021 – 2025, tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

     Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở ; đồng chí Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy, Chánh Văn phòng Sở; về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) và đại biểu khách mời là lãnh đạo, công chức, viên chức đến từ Phòng kinh tế của các quận huyện, các Hợp tác xã, chủ thể cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Công tác phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước trong những năm qua đã được thành phố hết sức quan tâm, vì đây là vấn đề hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đặc biệt đến đời sống và sức khỏe nhân dân, bảo vệ giống nòi, ảnh hưởng đến toàn xã hội, giúp bảo vệ môi trường, gia tăng cơ hội trong hội nhập quốc tế, góp phần vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

     Để thúc đẩy việc phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của xã hội, ngày 18/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4245/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành, UBND các quận, huyện và một số cơ quan Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án.

     Trong 02 năm đầu tiên thực hiện của đề án, hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Nông nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, bám sát các chủ trương của Sở và thành phố Hà Nội; Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội với quyết tâm, tập trung tối đa mọi nguồn lực vừa nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực triển khai công tác chứng nhận và kiểm nghiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội – phụ trách Trung tâm đã lên phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong 02 năm đầu thực hiện đề án. Đồng chí cũng yêu cầu Trung tâm cần năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong công tác để có thể bắt kịp xu hướng của xã hội, hướng đến tự chủ nhằm chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ công, từ đó phát triển nguồn thu.

     Đồng chí Bùi Thanh Hương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã thay mặt Trung tâm lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ phía lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm đồng lòng cùng cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong Đề án.

     Đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) lên công bố các quyết định và trao công nhận chỉ định năng lực kiểm nghiệm và chứng nhận của Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy – Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lên công bố quyết định Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như một khẳng định và ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía Trung tâm, luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

     Sau 2 năm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án, Trung tâm đã chủ động, tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và PTNT và đạt được kết quả chung như sau:

     – Từng bước phát triển, mở rộng năng lực phân tích và chứng nhận đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần đưa nông nghiệp Hà Nội có hàng hóa nông sản sản xuất an toàn tới người tiêu dùng trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

     – Tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mớ sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022, trong đó tập trung vào việc phát triển, nâng cao năng lực hoạt động kiểm nghiệm và chứng nhận, ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong hoạt động kiểm nghiệm và chứng nhận nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhu cầu của người dân Thủ đô.

     – Nghiên cứu, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn thông qua thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các hình thức: website, youtube, app, fanpage,… để phát triển kênh quảng bá, giới thiệu tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn, có truy xuất nguồn gốc của Thành phố Hà Nội.

     – Hoạt động chứng nhận đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đã giúp cho các chủ thể, nhà sản xuất chủ động tham gia các chuỗi giá trị nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và gắn kết với kết nối, tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm.

     – Công tác đào tạo: Đội ngũ kiểm nghiệm viên, chuyên gia đánh giá của Trung tâm nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng các lĩnh vực đánh giá chứng nhận đáp ứng yêu cầu sản phẩm xuất nhập khẩu.

     – Công tác truyền thông giúp cơ sở sản xuất kinh doanh thay đổi nhận thức canh tác đàn phù hợp hướng sản xuất nền nông nghiệp bền vững.

     Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội luôn bám sát các nội dung của Đề án “Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp hà nội giai đoạn 2021-2025”. Phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND và phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản để thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu nông sản phục vụ nhiệm vụ quản lý, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm, công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm; hoạt động đánh giá sản phẩm OCOP; hoạt động chứng nhận sản phẩm và vật tư nông nghiệp nhằm tạo ra một lượng nông sản an toàn cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô.

     Với những phương hướng và giải pháp được đặt ra, tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội vẫn tiếp tục khẳng định năng lực, hoàn thành các mục tiêu của Đề án, tiếp tục là địa chỉ tin cậy, nơi chắp cánh cho nông sản Thủ đô bay cao, bay xa, chinh phục thị trường trong nước và Quốc Tế.

     Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

Đ/c Tạ Văn Tường – Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Các phần tham luận tại Hội nghị:

Toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị xem Clip sơ kết 02 năm (2021-2022) triển khai thực hiện Đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *