Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Tháng hành động vì ATTP năm 2023

     Vào ngày 5/4/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 cùng với Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh.

     Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2022 đã triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thường xuyên từ tuyến tỉnh đến huyện, xã. Hoạt động truyền thông cũng đã được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát 5.376 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong năm 2022, trong đó có 498 cơ sở vi phạm. Số tiền phạt vi phạm hành chính đã lên đến 964 triệu đồng, và đã xử phạt vi phạm hành chính 253 cơ sở. Trong số 3.163 mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm, có 99 mẫu vi phạm. Công tác kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh, chất cấm trên gia súc, gia cầm và thức ăn thủy sản cũng đã được đẩy mạnh. Ngoài ra, cũng đã tập trung nghiên cứu, phát triển giống vật nuôi có khả năng phòng, chống dịch bệnh, chất lượng tốt và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và VietGAP.

     Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai năm 2023: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới khỏe người tiêu dùng; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

     Từ ngày 15/4 đến 15/5/2023, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 sẽ được tổ chức với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Các hoạt động trọng tâm trong tháng này bao gồm tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành và lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, giám sát mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh – nhấn mạnh về sự ảnh hưởng trực tiếp của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đến sức khỏe và chất lượng đời sống của người dân. Vì vậy, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ phải thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng số lượng cơ sở sản xuất thực phẩm được kiểm tra và số cơ sở bị phạt vi phạm hành chính vẫn còn thấp so với thực tế. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện bằng các biện pháp cụ thể như kiểm nghiệm và kiểm soát nguồn thực phẩm để giảm tối đa vấn đề mất an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân.

     Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng và các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Năm 2023, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tối thiểu từ 60% số cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh có vi phạm. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tập trung cao điểm các hoạt động trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cơ quan báo chí của tỉnh thông tin rộng rãi các mô hình, gương điển hình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; công khai các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông để người dân biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *