Hướng tới một ngành kinh tế thủy sản phát triển minh bạch, trách nhiệm, bền vững

Trên con đường phát triển bền vững của ngành thủy sản, Việt Nam đã tiến xa hơn với những cải cách pháp luật mới được triển khai và nhấn mạnh tại Hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 11/4/2024 tại Hà Nội. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa quản lý nguồn lợi thủy sản, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững của ngành này.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của các Nghị định, nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định số 37/2024/NQ-CP và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP đã mang lại những cải tiến quan trọng, như thủ tục hành chính linh hoạt hơn trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, việc áp dụng đánh giá trực tuyến và thủ tục đơn giản hóa đối với đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng ngư dân.

Ngoài ra, việc rõ ràng hóa trách nhiệm của các cấp Trung ương và địa phương trong quản lý giám sát tàu cá cũng là một bước tiến quan trọng. Quy định nghiêm ngặt về việc chấp hành cảnh báo từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chính sách và chỉ thị mới nhất từ Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp cũng là một điểm nhấn quan trọng. Chỉ thị số 32-CT/TW về việc này sẽ định hướng rõ ràng và mạnh mẽ cho các cấp địa phương trong việc thực hiện các biện pháp chống lại hành vi này, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững của ngành thuỷ sản.

Như vậy, những cải cách pháp luật và chính sách mới đã được triển khai tại Hội nghị là những bước tiến quan trọng, đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Đảng trong việc phát triển ngành thủy sản Việt Nam một cách bền vững và hiệu quả. Cùng với sự nỗ lực của các cấp quản lý và cộng đồng ngư dân, hy vọng rằng ngành thủy sản sẽ ngày càng phát triển, góp phần vào sự phồn thịnh của nền kinh tế quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *