Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

     Thực hiện văn bản số 3612/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Ngày 28/1/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà nội có văn bản số 3472/SNN-VP về việc tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Theo đó, việc hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với địa chỉ vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3472CV_1_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *