Khảo sát giá thuê đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch duy trì và định hướng nâng cao năng lực kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về giám sát, kiểm tra, giám định chất lượng, ATTP giai đoạn 2025-2030.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm) hoạt động trong lĩnh vực phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2025 là năm cuối triển khai thực hiện Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và lộ trình thực hiện trong các năm tiếp theo; đồng thời đáp ứng được yêu cầu về chuyển trụ sở sắp tới, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ theo các nội dung dưới đây:

     1. Nội dung: Thuê đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch duy trì và định hướng nâng cao năng lực kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về giám sát, kiểm tra, giám định chất lượng, ATTP giai đoạn 2025-2030.

     2. Mục tiêu:

     – Duy trì các năng lực kiểm nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, chỉ định trong các giai đoạn trước để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm, nhiệm vụ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo tỷ lệ tự chủ tài chính đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội giao;

     – Tiếp tục mở rộng, phát triển năng lực đáp ứng các nhiệm vụ mới phục vụ công tác quản lý nhà nước về  kiểm tra, giám định chất lượng, an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội; đồng thời tăng dần tỷ lệ tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

     Văn bản báo giá gửi về Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, địa chỉ: Số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội (ĐT liên hệ: 024. 3851 2566 gặp đ/c Trần Như Quyết) hoặc bản scan, pdf (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: trungtamphantichhanoi@gmail.com.

     3. Thời hạn chậm nhất trước ngày 05/6/2024.

     Chi tiết văn bản:

CV 134

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *