Khẳng định quan điểm ứng phó biến đổi khí hậu

(TN&MT) – Hội nghị COP28, lần thứ 28 của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu, đang được coi là một sự kiện quan trọng và lớn mạnh nhất trong năm 2023. Trong buổi phỏng vấn với ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, phóng viên của Báo Tài nguyên và Môi trường đã đặt câu hỏi về những nội dung trọng tâm và định hình tham gia của Đoàn Việt Nam tại hội nghị này.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về những nội dung chính mà các bên sẽ tập trung thảo luận tại COP28 không, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tấn: Trong năm 2023, Hội nghị COP28 sẽ quy tụ đại diện từ 197 quốc gia, bao gồm cả người đứng đầu Chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và nhóm thanh niên. Mục tiêu chính của Hội nghị là tiếp tục thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ. Điều này sẽ được đạt được thông qua xây dựng tiêu chuẩn, biện pháp giảm phát thải và đảm bảo thực hiện chúng.

Hội nghị sẽ tập trung vào việc xây dựng tuyên bố về loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng như một biện pháp chính để giảm phát thải và đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất ở ngưỡng 1,5oC vào cuối thế kỷ. Ngoài ra, về thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội nghị sẽ tiếp tục hoàn thiện khung mục tiêu thích ứng toàn cầu và thảo luận về giải pháp để đối phó với tổn thất và thiệt hại, cũng như cơ chế vận hành và đóng góp nguồn lực cho Quỹ Tổn thất và thiệt hại đã được thành lập tại COP27.

Đối với tài chính khí hậu, Hội nghị sẽ đánh giá tiến độ huy động 100 tỷ đô la mỗi năm, một mục tiêu lẽ ra phải đạt được vào năm 2020. Thêm vào đó, các bên sẽ xem xét mục tiêu huy động nguồn lực đến năm 2025 và dài hạn. Các quy định và hướng dẫn chi tiết để thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo Thỏa thuận Paris cũng sẽ được hoàn thiện.

Lần đầu tiên, các bên sẽ đánh giá tiến độ thực hiện Thỏa thuận Paris trên phạm vi toàn cầu. COP28 sẽ thảo luận về kết quả tổng hợp của nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tài chính, công nghệ và tăng cường khả năng thích ứng. Các thông tin này được các quốc gia đệ trình qua các báo cáo quốc gia và NDC để đánh giá tiến triển và những khoảng trống trong thực hiện các mục tiêu toàn cầu đối với biến đổi khí hậu.

Phóng viên: Đoàn Việt Nam sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể gì khi tham dự COP28?

Ông Phạm Văn Tấn: Tham dự COP28 không chỉ là trách nhiệm của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, mà còn là nghĩa vụ của họ. Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào việc xây dựng các quyết định và hoạt động của COP28, bảo đảm nguyên tắc công bằng và công lý trong đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển một cách cân bằng với quyền lợi của các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có mối quan hệ mật thiết với Việt Nam.

Đoàn Việt Nam sẽ truyền đạt thông điệp về thách thức và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, cũng như vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi tự tin khẳng định rằng Việt Nam đã thực hiện nhiều hành động và cam kết một cách nghiêm túc tại COP26 và COP27, điều này là cơ sở quan trọng để nói lên tiếng nói mạnh mẽ của Việt Nam tại COP28, đặc biệt với những vấn đề liên quan đến chuyển đổi năng lượng – một trong những điểm chính tại hội nghị năm nay.

Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác với đối tác đa phương, song phương và các tổ chức quốc tế, cũng như các tổ chức tài chính để huy động hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, thực hiện NDC và các chương trình, dự án và cam kết khác của Việt Nam đối với biến đổi khí hậu.

Phóng viên: Doàn Việt Nam sẽ tham gia nhiều cuộc đàm phán trong COP28. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi quan điểm xuyên suốt của Việt Nam về việc đối phó với biến đổi khí hậu tại hội nghị này không?

Ông Phạm Văn Tấn: Quan điểm của Việt Nam là các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cần phải tuân theo quy tắc trách nhiệm chung nhưng phải có sự phân biệt và khả năng tương ứng của từng quốc gia, theo quy định của Công ước và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Kết quả của COP28 cần phản ánh rõ sự khác biệt giữa các hành động giảm phát thải khí nhà kính và phương thức thực hiện giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.

Thỏa thuận Paris không yêu cầu mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” của tất cả các quốc gia vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia phát triển cần nâng cao mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giai đoạn đến năm 2025 và 2030. Kết quả giảm phát thải khí nhà kính cần hỗ trợ xây dựng lòng tin và tự tin giữa các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu, COP28 cần phải đưa ra một Khung mục tiêu thích ứng toàn cầu rõ ràng và khả thi, đồng thời đảm bảo nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, không chỉ bao gồm mục tiêu tăng cường năng lực và chia sẻ thông tin mà còn tập trung vào việc cung cấp phương tiện thực hiện. Việt Nam ủng hộ việc tăng tốc quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức, cách thức vận hành và quản lý Quỹ Tổn thất và thiệt hại theo hướng đề ra từ COP27.

Việt Nam cũng đề xuất việc xây dựng một lộ trình cụ thể để đảm bảo cân bằng giữa tài chính cho thích ứng, giảm nhẹ và tăng cấp đôi tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2025. Chúng tôi cũng kêu gọi các quốc gia phát triển tăng cường cam kết thông qua việc cung cấp tài chính cho biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các quyết định liên quan đến kết quả đánh giá lần đầu tiên về nỗ lực toàn cầu cũng cần tăng cường mức độ tham vọng của tất cả các trụ cột trong khuôn khổ của Thỏa thuận Paris.

Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ và đang tích cực triển khai các hành động khí hậu, đồng thời kêu gọi các nước khác thực hiện các cam kết của mình thông qua những hành động cụ thể để đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *