Khảo sát giá hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở xây dựng kế hoạch của đơn vị

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp. Hiện tại, Trung tâm đang có nhu cầu mua sắm một số thiết bị văn phòng và thiết bị phòng thí nghiệm trong năm 2023.

     Trung tâm kính mời các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, có khả năng cung cấp các thiết bị nêu trên gửi thư giới thiệu, thư báo giá cho các thiết bị để Trung tâm xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình thực tế cung cấp. 

     Chi tiết tại:

CV 260_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *