TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa điểm:
1. Tổ 44 – phường Mai dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
2. Số 143 – Hồ Đắc Di – Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội
Tel: 043.8512566 – Fax: 043.8512566
Email: ttptcnclsp_sonnptnt@hanoi.gov.vn hoặc trungtamphantichhanoi@gmail.com