“Quảng Ngãi: Có bao nhiêu sản phẩm đã được gắn sao OCOP? “

     Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 90 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 – 4 sao. Ngoài ra hiện nay, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 – lần thứ 2 năm 2022 đối với 36 sản phẩm của 29 chủ thể.

     Ông Hồ Trọng Phương – giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

     “Đến nay toàn tỉnh có 90 sản phẩm đạt OCOP 3-5 sao (trong đó 05 sản phẩm 5 sao và 85 sản phẩm 3 sao). Có được kết quả đó là sự trăn trở của lãnh đạo Tỉnh ủy. . . UBND tỉnh, nơi các sở, ban, ngành, vùng miền và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các chủ thể OCOP…”, ông Phương phấn khởi nói.

     Được biết, trong hai ngày 23-25/2, Hội đồng đánh giá, xếp loại OCOP đã diễn ra. tỉnh Quảng Ngãi tiến hành Đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2022 đánh giá, phân loại cho 36 sản phẩm của 29 đối tượng.

     Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP đợt 2 – lần thứ 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, hôm nay (23/2), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 – lần thứ 2 năm 2022. 

     Theo đó, số lượng sản phẩm đánh giá lần này có 36 sản phẩm, phân hạng lần thứ 2, đợt 2 năm 2022, trong đó có 02 sản phẩm là Gạo lứt Ấn Trà và Trà gạo lứt Ấn Trà của huyện Mộ Đức nâng hạng từ 3 lên 4 sao. Về cơ cấu sản phẩm, gồm: nhóm thực phẩm: 26 sản phẩm, nhóm đồ uống: 6 sản phẩm, nhóm thủ công mỹ nghệ: 4 sản phẩm.

     Về chủ thể, có 29 chủ thể, trong đó 07 doanh nghiệp, 09 hợp tác xã, 13 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh. Về địa phương, đợt này có 10 huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng.

     Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Ngãi: Nếu 36 sản phẩm đánh giá, phân hạng lần này đạt (tổng số năm 2022: 29+36 = 65 sản phẩm) thì về sản phẩm OCOP năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra (mục tiêu năm 2022: 50 sản phẩm).

     “Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm của tỉnh đã được rà soát chặt chẽ qua các khâu, không có tình trạng chạy theo thành tích để công nhận tràn làn và khi đã công nhận là sản phẩm OCOP thì sản phẩm phải thật sự giá trị, xứng đáng và sản phẩm phải sống được…” – Ông Hồ Trọng Phương nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *