Sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

     Thực hiện văn bản số 4714/BNN-CN ngày 28/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời; văn bản 4906/BNN-VP ngày 4/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.

     Ngày 09/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà nội có văn bản số 2512/SNN-QLCL về việc sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội đã gây ảnh hưởng tới chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản trên địa bản. Văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp trong mọi điều kiện, ổn định đời sống của bà con nông dân, đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

2512CV_1_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *