Sớm giải quyết các vướng mắc để ứng dụng, phát triển silic trong phân bón

Hiện tại, việc xác định hàm lượng silic dễ tiêu cho cây trồng trong đất, phân bón và thực vật vẫn còn không nhất quán, gây ra khó khăn trong quá trình công bố và kiểm tra chất lượng.

Chưa nhất quán phương pháp xác định hàm lượng silic dễ tiêu cho cây trồng

Trong buổi Hội thảo “Vai trò của silic đối với cây trồng: Nguyên liệu và phương pháp phân tích silic trong phân bón” diễn ra vào sáng 7/5, các chuyên gia đã làm rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm phân bón silic.

Theo TS Phùng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, từ năm 2006, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa silic vào danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, đã tạo ra cơ sở và hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu và ứng dụng silic vào phân bón.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề hạn chế, gây trở ngại cho sự phát triển của nghiên cứu và ứng dụng silic trong sản xuất nông nghiệp. Điều này bao gồm phương pháp xác định hàm lượng silic dễ tiêu cho cây trồng trong mẫu đất, mẫu phân bón và mẫu thực vật vẫn chưa đồng nhất.

Không chỉ vậy, sự không nhất quán này cũng ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm phân bón silic, đặc biệt trong việc công bố và kiểm tra chất lượng.

Hiện nay, Việt Nam đã quy định hai phương pháp thử để xác định hàm lượng silic dễ tiêu trong phân bón là TCVN 11407:2019 và TCCS 772:2020/BVTV. Tuy nhiên, sự chồng lấn giữa hai phương pháp này cùng với sự khác biệt lớn về kết quả trên cùng một mẫu phân bón là một vấn đề đang đặt ra.

Thêm vào đó, hiện nay quy định về phân loại phân bón tại Việt Nam không bao gồm loại phân silicat kiềm, gây ra khó khăn trong việc đăng ký và lưu hành sản phẩm.

Để giải quyết vấn đề này, TS. Đỗ Duy Phái, từ Phòng Phân tích Trung tâm của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, đã đề xuất bốn phương pháp phân tích silic hiệu quả trong phân bón. Các phương pháp này bao gồm phương pháp khối lượng, phương pháp đo màu, phương pháp đo trên máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và phương pháp đo trên máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP).

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón silic tại Việt Nam, cần có sự tăng cường về lượng và hành lang pháp lý cho việc thu mua, chế biến và sử dụng như là phân bón hoặc nguyên liệu phân bón. Đồng thời, các công nghệ mới như nano silic cũng đang được phát triển mạnh mẽ, nhưng hiện chỉ một số ít doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiếp cận và đầu tư vào công nghệ này.

Thống nhất phương pháp phân tích đồng bộ với các tiêu chuẩn quốc tế

Trong buổi Hội thảo vừa diễn ra, ông Hà Huy San, Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Ninh Bình, đã chia sẻ quan điểm từ kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp. Ông San nhấn mạnh rằng, cây trồng tiếp nhận nhiều silic sẽ có lợi cho việc tạo chất diệp lục, từ đó tăng cường khả năng quang hợp và nâng cao năng suất. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phân tích hàm lượng SiO2 trong phân bón, đặc biệt là trong phân lân nung chảy, và đề xuất căn cứ nguồn gốc chủng loại phân bón để chọn lựa phương pháp phân tích thích hợp.

Trước các thách thức và vấn đề phát sinh sau sự ra đời của Nghị định 108/2017/NĐ-CP và QCVN 01-189:2019/BNNPTNT, ông San đã đưa ra kiến nghị cụ thể về việc bổ sung thành phần SiO2 trong phân lân nung chảy và áp dụng phương pháp thử SiO2 theo tiêu chuẩn TCCS 772:2020/BVTV, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Thêm vào đó, ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, cũng đề xuất một số giải pháp như cần có quy chuẩn phương pháp phân tích xác định hàm lượng silic, đồng thời khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng silic dạng nano để tận dụng tối đa tác dụng của silic đối với cây trồng và đất.

Phản hồi lại các kiến nghị này, TS Phùng Hà của Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã cam kết sẽ tổng hợp và trình lên Bộ NN-PTNT và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng và thúc đẩy sự phát triển của silic trong lĩnh vực phân bón.

Tóm lại, để khai thác hết tiềm năng của silic trong sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành công nghiệp phân bón, cần có sự phân tích chi tiết và đánh giá tỉ mỉ từ các chuyên gia và cơ quan quản lý, đồng thời cần tạo điều kiện cho sự hợp tác và thảo luận mở rộng giữa các bên liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *