Khảo giá hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển năng lực của Trung tâm năm 2025

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Hiện tại, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch phát triển năng lực năm 2025. Trong đó, có sử dụng một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ các nội dung công việc chuyên môn của Trung tâm như sau:

  1. Mua sắm thiết bị văn phòng
  2. Hoạt động thông tin tuyên truyền (In ấn, văn phòng phẩm, xây dựng phóng sự, duy trì trang web, …)
  3. Hoạt động tập huấn năm 2025 (thuê xe ô tô, in ấn, văn phòng phẩm, …)
  4. Vật tư, hóa chất, dụng cụ tiêu hao phân tích các chỉ tiêu Hóa học, Sinh học.
  5. Dịch vụ phục vụ công tác phát triển và duy trì năng lực phân tích (Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh; quan trắc môi trường lao động; công việc bức xạ; trang thiết bị an toàn phòng thí nghiệm; vật tư hóa chất dụng cụ tiêu hao phân tích, …)
  6. Hoạt động lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu nông lâm thủy sản (thuê xe ô tô; vật tư văn phòng phẩm; …)

     Để có cơ sở xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong năm 2025, Trung tâm kính mời các đơn vị có chức năng nhiệm vụ, có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong các lĩnh vực trên gửi thư giới thiệu,thư báo giá theo các phụ lục đính kèm cho Trung tâm. Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị báo giá (tên, địa chỉ, mã số thuế, ĐT liên hệ…), giá của hàng hóa, dịch vụ và các chi phí kèm theo, thông tin của hàng hóa về hãng/xuất xứ, mô tả hàng hóa và thông tin dịch vụ theo các Phụ lục đính kèm để Trung tâm có cơ sở xây dựng kế hoạch.

     Văn bản gửi về Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, địa chỉ: Số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội (ĐT liên hệ: 02438.512.566) hoặc bản scan, pdf (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: trungtamphantichhanoi@gmail.com. Thời hạn: Chi tiết tại các file đính kèm thông báo này.

     Trung tâm xin kính mời các đơn vị tham gia. Rất mong sự hợp tác và trân trọng cảm ơn Quý đơn vị!

     * Chi chú:

     1: Công văn khảo giá HCTH năm 2024

1. CV khảo giá HCTH 2024

     2: Công văn khảo giá HCTH năm 2025

2. Khảo giá HCTH 2025

     3. Công văn khảo giá CN năm 2025

3. Khảo giá CN 2025 17.5.2024

     4: Công văn khảo giá CN Khuyến nông năm 2025

4. Khảo giá CN KN 2025 17.5.2024

     5: Công văn khảo giá Hóa chất năm 2025

5. Khảo giá HC 2025 17.5.2024

     6: Công văn khảo giá Vật tư năm 2025

6. Khảo giá VT 2025 17.5.2024

     7: Công văn khảo giá An toàn năm 2025

7. Khảo giá AT 2025 17.5.2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *