Tăng cường hợp tác nguồn nhân lực nông nghiệp với Nhật Bản

Diễn đàn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp giữa nông dân, trang trại, hiệp hội của Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ngày 26/9.

Diễn đàn được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với mục đích chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như chia sẻ cơ hội hợp tác triển khai các hoạt động về nhân lực nông nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, TS. Vũ Ngọc Huyên, Phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) cho biết, Phi dự án “Cố vấn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2023 đã được Bộ NN-PTNT phê duyệt văn kiện vào ngày 05 tháng 01 năm 2022. Qua Phi dự án, VNUA đã bước đầu chủ động xây dựng và vận hành quy trình hỗ trợ khép kín về thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Cũng theo TS. Vũ Ngọc Huyên, thông qua hoạt động của Phi dự án đã mở ra được những quan hệ hợp tác giữa các tỉnh Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng, điển hình như hợp tác giữa tỉnh Miyazaki và Nam Định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phi dự án đã thí điểm xúc tiến hợp tác tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ đầu về theo mô hình khép kín cho hai liên doanh/hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Bên cạnh đó, đối với hoạt động đào tạo của Phi dự án, VNUA đã triển khai chương trình đào tạo chuyên môn do các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đào tạo.

Tại Diễn đàn, đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 19-NQ/TW của hội ghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân nông thôn đã đề ra nhiệm vụ tạo đột phá trong nghiên cứu ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo; đào tạo nhân lực nông nghiệp, nông thôn.

Để thực hiện tốt chiến lược này, cần có nhiều giải pháp mang tính đột phá được triển khai. Một trong những giải pháp đó phải kể đến chương trình phái cử lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong những năm qua, đã mang lại những thành tựu lớn, đóng góp không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đây cũng là nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam được đào tạo và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp tại các quốc gia phát triển…

Giai đoạn 2021- 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, hỗ trợ Phi dự án “Cố vấn nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam”, tiền đề để xem xét hỗ trợ Dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *