Tăng cường tuyên truyền bảo vệ chim di cư tại Việt Nam

Kết quả khảo sát do Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam (Wild Act) công bố tại Hội thảo Tham vấn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn chim di cư tại các tỉnh thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Châu thổ sông Hồng, diễn ra vào ngày 22/12 tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

Nguyên nhân dẫn đến các mối de dọa đối với chim di cư xuất phát từ việc cải tạo nhanh chóng nhiều khu rừng ngập mặn, đầm phá, bãi triều ven biển thành các đầm nuôi tôm, bãi nuôi ngao và các hải sản khác, làm mất đi môi trường sống tự nhiên của nhiều loài chim.

Sự suy giảm đáng kể của rừng ngập mặn và sự mất mát lớn về sinh cảnh như hàng ngàn ha rạn san hô, thảm cỏ biển là kết quả của việc khai thác và nuôi trồng thuỷ sản không bền vững.

Để ngăn chặn mối de dọa này, cần phổ biến kiến thức pháp luật đến cộng đồng, từ thôn bản đến cấp cán bộ chính trị, thông qua các phương tiện truyền thông như loa, tờ rơi, pano.

Đồng thời, cần tổ chức các buổi tuyên truyền và tập huấn cho cán bộ cấp phường, xã, thôn, bản. Chương trình giáo dục cần tích hợp thông tin về chim di cư vào các cấp học phổ thông và tổ chức các buổi trải nghiệm để nâng cao hiểu biết về loài chim hoang dã.

Thực hiện pháp luật chống xâm hại động vật hoang dã cũng là một biện pháp quan trọng, yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội. Wild Act đang tập trung vào phát triển tài liệu giáo dục, tổ chức trải nghiệm thiên nhiên và hợp tác với các trường học.

Mục tiêu là đưa thông tin về chim di cư vào chương trình giáo dục, giúp học sinh hiểu rõ về tầm quan trọng của chim di cư trong môi trường sống của con người. Các trải nghiệm thiên nhiên và triển lãm về bảo tồn tại các trường học sẽ là những phương tiện chính để thúc đẩy quá trình bảo tồn chim di cư ở các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *