Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất kinh doanh, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

     Với mục đích tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tuyên truyền kiến ​​thức an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, công thương nghiệp, sáng ngày 17/11/2022, người phụ trách an toàn thực phẩm của Ban Quản lý đã tổ chức buổi thao giảng kiến ​​thức an toàn thực phẩm. Khóa Huấn Luyện Kiến Thức An Toàn Cho Người Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Nông Công Nghiệp Và Thương Mại Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

     Tại buổi tập huấn, đại diện các cơ sở được nghe phổ biến về các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm như Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 123/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Nghị định 17/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương và một số nội dung liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

     Khóa tập huấn cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, kiến ​​thức mới nhất về an toàn thực phẩm và giải đáp các vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất, tác nghiệp.

     Đây cũng là lần đầu tiên Ủy ban An toàn thực phẩm áp dụng hình thức đăng ký đào tạo theo yêu cầu trực tuyến và sử dụng mã QR để tải tài liệu đào tạo, giảm bớt giấy tờ của khóa đào tạo. Tăng cường bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và loại bỏ chất thải.

     Ban Quản lý ATTP thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cập nhật kiến ​​thức ATTP theo nguyên tắc “Xây dựng thực phẩm sạch – Bài trừ thực phẩm bẩn – Tăng cường phổ biến kiến ​​thức ATTP”. An ninh lương thực cho các nhà quản lý, những người trực tiếp sản xuất, chế biến và tiếp thị thực phẩm mà thành phố cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *