Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

     UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/02/2022 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Hình ảnh minh họa

     Theo đó, để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh: Cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh Dịch tả lợn châu Phi, tai xanh ở lợn, viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh dại chó, mèo… trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

     Đối với người đứng đầu UBND các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; lấy kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật làm tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương; thực hiện xử lý cán bộ, công chức trong trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là, chủ quan trong quản lý phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.

     Cùng với đó, thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật và hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng theo quy định và có kế hoạch để chủ động ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh…

     Chi tiết tại: 

chi-thi-04-ct-ubnd

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *