Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Ngày 16/12/2021, Sở NN & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1554/QĐ-SNN về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Theo đó, nhiệm vụ chính của Tổ thẩm định gồm:

     – Có trách nhiệm kiểm tra thực tế; đối chiếu và đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do doanh nghiệp lập về tính đầy đủ, chính xác, đáp ứng theo quy định tại Luật Công nghệ cao và Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

     – Lập biên bản họp, gửi về Sở NN & PTNT, đảm bảo tuân thủ về thời gian quy định.

     – Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ thẩm định:

     + Tổ trưởng: Chịu trách nhiệm chung đối với công tác thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đề xuất công nghận công nghệ cao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ thẩm định và mời chuyên gia tham gia Tổ thẩm định (nếu có).

     + Thư ký Tổ thẩm định: Giúp Tổ trưởng thông báo lịch thẩm định hồ sơ, đôn đốc thành viên của Tổ thẩm định; theo dõi, lập biên bản và hoạt động thẩm định; tổng hợp và báo cáo kết quả thẩm định, trình tổ trưởng duyệt, ký gửi về Sở NN & PTNT Hà Nội.

     + Các Thành viên đoàn: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng.

     – Tổ Thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện kiện toàn khi các sở, ngành đề xuất thay đổi về nhân sự.

     Chi tiết tại:

1554QĐ_1_signed

      Tài liệu đính kèm:

19 2020-nq-hđnd.signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *