Thông báo tham gia Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI – năm 2021

     Thực hiện văn bản số 2052/SNN-VP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc tham gia tuyên truyền Giải búa liềm vàng lần thứ VI-2021. Để góp phần tạo sự lan tỏa và sự thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI- năm 2021, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm được biết để tham gia.

     Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng…

     Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 được tổ chức với mục địch góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025.

    Địa chỉ truy cập qua trang điện tử: http://bualiemvang.org.vn/

Tuyên truyền tham gia giải Búa liềm vàng

 

 Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *