CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

   – Quyết tâm sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để nâng cao chất lượng phòng kiểm  nghiệm: Đồng thời thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm    

   – Không ngừng cải tiến: Thường xuyên quan tâm tới chất lượng phép thử nhằm đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác nhất, đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản.

   –  Quan tâm đến đội ngũ nhân viên của Trung tâm:

+ Luôn nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên Trung tâm qua đào tạo và tập huấn;

+ Phát huy tối đa khả năng đóng góp của viên chức vào công việc, khuyến khích tinh thần tự hào về nơi mình làm việc, về kết quả mình tạo ra;

   – Chú ý tới nhà cung cấp: Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp để đảm bảo Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm được cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất, dịch vụ và các thông tin đáp ứng yêu cầu do hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm quy định.

Trung tâm phân tích và chứng nhận CLSP NN Hà Nội