Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

   Ngày 22/3, Công đoàn Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Tham dự Đại hội, về phía Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và đại biểu khách mời là lãnh đạo, công chức, viên chức đến từ  các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của 04 Tổ công đoàn trực thuộc Trung tâm. Đoàn Chủ tịch do đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm điều hành Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhật, Phó Giám Đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm

     Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trung tâm hiện có 04 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 48 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Đối với nhiệm kỳ qua, trong điều kiện đơn vị gặp khó khăn chung và tình hình dịch bênh Covid-19 diễn biến phức tạp, Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, viên chức và người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
     Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

     Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Đ/c Bùi Thanh Hương, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm

     Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm. Đại hội giao cho BCH Công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2023 – 2028 có trách nhiệm xây dựng Chương trình công tác cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và triển khai công tác tới toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm.

     Với tinh thần trên, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn Trung tâm thật sự trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng Trung tâm ngày một phát triển./. 

     Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *