TP.HCM đặt mục tiêu tất cả thực phẩm được sản xuất trên địa bàn phải an toàn

     Vừa qua, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM liên quan đến việc tăng cường công tác tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới.

     Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục phấn đấu để đạt đến mục tiêu: Tất cả các thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên toàn địa bàn phải đạt thực phẩm an toàn. 

     Để có thể đạt được mục tiêu đề ra, thành phố đã đặt ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, thành phố sẽ tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, ATTP.

     Thành phố cũng sẽ tập trung rà soát các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, ATTP, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc.

     Một giải pháp được thành phố đưa ra là khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Thành phố có chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Đồng thời, khả năng  phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý dinh dưỡng ngày càng được nâng cao. 

     Ngoài ra, thành phố  tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển chuỗi  thực phẩm an toàn, chất lượng cao; ưu tiên phát triển vùng nông nghiệp chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

     Thành phố sẽ kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *