Trang trại chăn nuôi ‘bắt tay’ với trồng trọt, thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn

Chuyển Đổi Nông Nghiệp Tuần Hoàn – Hướng Đến Phát Triển Bền Vững

Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng trở nên tất yếu, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, tạo ra giá trị gia tăng hữu ích.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều mô hình sản xuất tuần hoàn trong nông nghiệp, với mục tiêu chuyển giao kiến thức khoa học và kỹ thuật, hướng dẫn cộng đồng nông dân trong việc tổ chức sản xuất hiệu quả. Một ví dụ điển hình là mô hình chăn nuôi bò thịt kết hợp với việc sử dụng chất thải để tạo ra mô hình chăn nuôi bò thịt tuần hoàn.

Mô hình này xuất phát từ việc sử dụng ngô sinh khối để nuôi bò thịt và đã đạt được hiệu quả đáng kể trong việc giảm lượng chất thải từ chăn nuôi. Trung tâm đã chuyển giao kiến thức và hướng dẫn kỹ thuật cho cộng đồng nông dân trong HTX, tạo ra mô hình chăn nuôi bò thịt tuần hoàn. Phân bò sẽ được sử dụng để nuôi trùn quế, sau đó trùn sẽ trở thành thức ăn cho lợn, và chất thải từ trùn sẽ được chế biến thành phân bón hữu cơ chất lượng cao. Điều này đem lại nhiều lợi ích cho việc trồng trọt, như cây cỏ, ngô, rau củ và cây ăn quả. Từ đó, việc trồng cỏ và ngô sinh khối trở nên có thể tái sử dụng làm thức ăn cho bò.

Anh Dương Văn Hồng, Giám đốc HTX Chăn nuôi bò và Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Nga My, đã chia sẻ rằng mô hình trùn quế đã mang lại hiệu quả vượt trội. Với diện tích 250m2 chuồng trại nuôi trùn, mỗi tháng người dân có thể thu được 10 – 15 tấn phân trùn, tương đương 15 triệu đồng. Không chỉ có lợi ích về kinh tế, mô hình còn cung cấp phân bón hữu cơ tốt cho việc trồng cây.

Theo ông Hà Trọng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, mô hình chăn nuôi tuần hoàn đã đạt được thành công ban đầu và tạo cơ sở để mở rộng áp dụng trong cộng đồng nông dân và các hộ chăn nuôi địa phương. Mô hình không chỉ giúp tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp mà còn giúp giảm chất thải và ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi. Điều này thúc đẩy sự phát triển hữu cơ và bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã tập trung vào việc tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng nông dân nhận thức về lợi ích của chăn nuôi tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ. Ông Tuấn cho rằng, vai trò của nhà nước là hỗ trợ ban đầu và chuyển giao kiến thức, kỹ thuật để cộng đồng tự áp dụng. Hiện nay, tất cả trang trại chăn nuôi tại Thái Nguyên đều liên kết với các HTX trồng trọt, đảm bảo việc thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi để tái sử dụng làm phân bón hữu cơ.

Tỉnh Thái Nguyên, với định hướng phát triển ngành chăn nuôi, đã quyết tâm tăng trưởng tỷ lệ 4%/năm trong ngành nông nghiệp. Bằng cách phát triển chăn nuôi tuần hoàn và tái sử dụng chất thải, tỉnh hy vọng có thể góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *