Triển khai bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 tại Sở NN&PTTT Hà Nội

     Thực hiện kế hoạch 172/KH-BCĐCVĐTP ngày 07/6/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày 15/9/2021, Sở Công Thương Hà Nội có văn bản số 3955/SCT-KHTCTH về việc triển khai trương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021”.

     Ngày 16/7/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành văn bản số 2254/SNN-QLCL, trong đó có 70 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp quan tâm tham gia chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021” (có danh sách kèm theo).

     Căn cứ văn bản số 3955/SCT-KHTCTH ngày 15/9/2021 của Sở Công thương Hà Nội về việc triển khai bình chọn hàng Việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Ngày 20/9/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2966/SNN-QLCL về việc triển khai bình chọn hàng Việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021.

     Chương trình dự kiến thu hút từ 100-150 doanh nghiệp thuộc 12 nhóm sản phẩm và 6 nhóm ngành dịch vụ tham gia. Mục đích của Chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp có ý thức sản xuất hàng hóa có chất lượng cao; đồng thời tuyên truyền để cán bộ, người dân biết và lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng cao, nâng cao nhận thức và thúc đẩy “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

     Văn bản 2966/SNN-QLCL nêu rõ: 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia bình chọn, tuyên truyền và giới thiệu để người tiêu dùng tham gia bình chọn. Thời gian bình chọn đến hết ngày 30/9/2021 thông qua hai hình thức bình chọn online và bình chọn trực tiếp.

     – Bình chọn online tại địa chỉ website https://binhchonhangviet.com.vn/ 

     – Bình chọn trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

     Chi tiết văn bản (có Danh sách các cơ sở lĩnh vực nông nghiệp kèm theo):

2966cv_1_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *