Triển khai bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021

   Thực hiện kế hoạch 172/KH-BCĐCVĐTP ngày 07/6/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày 15/9/2021, Sở Công Thương Hà Nội có văn bản số 3955/SCT-KHTCTH về việc triển khai trương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021”.

   Chương trình được triển khai từ tháng 7 đến tháng 11/2021, dự kiến thu hút từ 100-150 doanh nghiệp thuộc 12 nhóm sản phẩm và 6 nhóm ngành dịch vụ tham gia. Mục đích của Chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp có ý thức sản xuất hàng hóa có chất lượng cao; đồng thời tuyên truyền để cán bộ, người dân biết và lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng cao. 

   Việc bình chọn và tuyên truyền, giới thiệu để người tiêu dùng tham gia bình chọn tại website https://binhchonhangviet.com.vn/ . Thời gian bình chọn online đến hết ngày 30/9/2021.

      Chi tiết tại:

CV-3955_signed

   Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *