Triển khai cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

     Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong dân chúng, đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo, từ 16h00 ngày 16/7 đến 15h59 ngày 3/8/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 

     Thực hiện công văn số 920-CV/BTGTU ngày 08/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ngày 19/7/2022 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành công văn số 1928/SNN-VP về việc Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 

   Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Cuộc thi đăng tải trên Website http://www.toquocbenbosong.vn

1928CV_1_biển đảo

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *