Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

     Căn cứ vào văn bản số 523-CV/BTGTU ngày 27/9/2921 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”.

     Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Sở NN & PTNT Hà Nội có văn bản số 3100/SNN-VP về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Thời gian thi từ ngày 01/10/2021 với 03 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên website http://biencuongtoquoc.vn hoặc App Thanh niên Việt nam hoặc truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên các báo.

     Nội dung chi tiết tại:

3100CV_1_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *