Trung tâm phân tích và chứng nhận CLSP NN Hà Nội triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiều pháp luật phòng, chống dịch Covid-19”

   Ngày 24/6/202, Trung tâm phân tích và chứng nhận CLSP NN Hà Nội thực hiện văn bản số 1911/SNN-VP ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”.

   Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” là hoạt động nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống, dịch Covid-19. Đồng thời, cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

      Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố, trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn và Báo Kinh tế và Đô thị. Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của cuộc thi bắt đầu từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24h ngày 01/8/2021. 

      Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.  Để được dự thi, người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website cuộc thi. Thời gian, cách thức dự thi, cách thức thu – nộp bài sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của cuộc thi.

      Người dự thi sẽ hoàn thành nội dung thi gồm 2 phần: Thi trắc nghiệm và thi tự luận. Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ câu hỏi thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Điểm tối đa của bài thi là 20 điểm. Phần thi tự luận gồm 1 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 1 câu hỏi tự luận theo đúng đối tượng dự thi bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm.

1911CV_1_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *