TRUNG TÂM TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI DỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

     Thực hiện kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 03/02/2016 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm về việc tổ chức  tuyên truyền cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

     Ban Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà nội ngày 03/3/2016;

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Hoàng Thị Hồng Vân, phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm Phân tích đã phân tích về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; giới thiệu một số văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức Quốc hội, Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/2/2016 của Trung ương, kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 03/02/2016 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; giới thiệu nội dung, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử, vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bầu cử thông qua các bước hiệp thương lựa chọn người được giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử; công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia bầu cử, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử quá trình thực hiện cuộc bầu cử bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật.

     Thay mặt cấp ủy chi bộ và lãnh đạo Trung tâm, bà Bùi Thanh Hương, bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm đã thông báo tới toàn thể hội nghị về kết quả họp Ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc họp đã giới thiệu 02 người đại diện cho Sở Nông nghiệp & PTNT ứng cử, trong đó có bà Hoàng Thị Hồng Vân, phó giám đốc Trung tâm. Trung tâm sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện các yêu cầu đối với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cho bà Hoàng Thị Hồng Vân.

     Bà Bùi Thanh Hương cũng đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm cần nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, người lao động để kịp thời làm công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền vận động viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố để trao đổi về công tác bầu cử, tham gia các ý kiến tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri; giúp cho cán bộ viên chức nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện bầu cử lần này, từ đó vận động cán bộ, viên chức, người lao động đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân. Giao phòng Hành chính tổng hợp thu thập các ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ Trung tâm về công tác bầu cử và tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT kịp thời./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *