TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP KHI CÔNG DÂN THỰC HIỆN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

     Ngày 30/5/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1743/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

     Theo đó, từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024 Thành phố Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 03 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đ/lần/người tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy). Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dung VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

     Chi tiết văn bản và hướng dẫn tại:

123 03.6 - Kèm CV 1743 - hdsd-cap-ly-lich-tu-phap-cho người dưới 14 tuổi_final

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *