Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

     Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022.

     Thực hiện Công văn số 2396/SNN-VP của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc “hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022″. Để Giải báo chí được tổ chức thành công, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội thông báo, tuyên truyền sâu rộng về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm được biết và tham gia.

     Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và sẽ trao thưởng cho các tác giả đạt Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2022).

     Theo Thể lệ, dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 là những tác phẩm báo chí đáp ứng các nội dung: có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Nội dung chi tiết và thể lệ giải:

2396 CV_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP Nông nghiệp Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *