Xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Ngày 09/9/2021, Sở Thông tin và  Truyền thông thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2510/KH-STTTT về việc “Truyền thông về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến tới kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”.

     – Trước ngày 15/9/2021 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch để Thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y Tế tại Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 (về việc ban hành tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

     – Khẳng định giá trị “Chiến thắng đại dịch là chiến thắng của Nhân dân” chiến thắng cuối cùng chính là kiểm soát được dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

     – Lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, thông qua tuyên truyền, vận động, giải thích để hạn chế những bức xúc, dư luận tiêu cực cản trở sự tham gia của người dân trong xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng của Thành phố nói riêng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung.

     Chi tiết kế hoạch:

cv2510_1_signed

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *