Xuất khẩu nông sản sang các thị trường châu Á tăng

Lĩnh vực nông nghiệp đã đạt mức xuất khẩu siêu trị giá 9,3 tỷ USD, đánh dấu sự gia tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển xã hội, giúp nông dân nâng cao năng suất thông qua việc đầu tư vào máy móc kỹ thuật và nguyên liệu sản xuất.

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, và thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2023 đã đạt hơn 43 tỷ USD, mặc dù giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022 do một số mặt hàng chính giảm giá trị xuất khẩu mạnh mẽ. Nhóm sản phẩm thủy sản đã đạt 7,45 tỷ USD (giảm 20,5%); lâm sản đạt 11,65 tỷ USD (giảm 19,3%); đầu vào sản xuất đạt 1,64 tỷ USD (giảm 20,3%).

Trong khi đó, nhóm sản phẩm nông sản và chăn nuôi đã tăng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu nông sản đã đạt gần 22 tỷ USD, tăng 17%. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu các sản phẩm như rau quả, gạo và hạt điều đã tăng mạnh. Nhóm hàng rau quả đạt gần 5 tỷ USD (tăng 79%); gạo đạt gần 4 tỷ USD (tăng 35%); hạt điều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 15%. Sản phẩm chăn nuôi cũng đạt 402 triệu USD, tăng 22%. chú ý, giá trị xuất khẩu các sản phẩm như rau quả, gạo và hạt điều đã tăng mạnh. Nhóm hàng rau quả đạt gần 5 tỷ USD (tăng 79%); gạo đạt gần 4 tỷ USD (tăng 35%); hạt điều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 15%. Sản phẩm chăn

Trong tháng 10/2023, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đã tăng 7,43% so với tháng 9/2023 và 11,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,81 tỷ USD. Trong đó, nhóm sản phẩm nông sản đóng góp 2,47 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, xuất khẩu nông sản đã tăng đối với các thị trường châu Á, trong khi giảm đối với châu Mỹ và châu Âu. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn tiếp tục là 3 thị trường lớn nhất, mặc dù giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Nhật Bản đã giảm. Trong thị trường nội địa, giá cả vẫn duy trì ổn định, riêng giá lúa gạo có chiều hướng tăng. Giá lợn và tôm sú giảm, trong khi giá trái cây có sự biến động. Mỹ và châu Âu. Trung Quốc,

Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ và ổn định giá bao gồm việc theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời, hướng dẫn điều tiết kế hoạch sản xuất và triển khai các sự kiện hỗ trợ thị trường. Hỗ trợ thương mại điện tử cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đào tạo kiến thức và kỹ năng, cũng như hợp tác trong việc xây dựng gian hàng thương mại điện tử.pháp hỗ trợ tiêu thụ

Phó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng với tình hình sản xuất hiện tại, ngành nông nghiệp sẽ đạt mục tiêu 53 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo rằng lũ lụt tại miền Trung có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ những năm trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo các địa phương và đơn vị xử lý sớm những tác động của lũ lụt. Nhiệm vụ trong hai tháng cuối năm là vừa khắc phục thiên tai và vừa gia tăng tốc độ đạt được mục tiêu sản xuất. Đức Tiến cho rằng với tình hình sản xuất hiện tại, ngành nông nghiệp sẽ đạt mục tiêu 53 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo rằng lũ lụt tại miền Trung có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ những năm trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo các địa phương và đơn vị xử lý sớm những tác động của lũ lụt. Nhiệm vụ trong hai tháng cuối năm là vừa khắc phục thiên tai và vừa gia tăng tốc độ đạt được mục tiêu sản xuất Đức Tiến cho rằng với tình hình sản xuất hiện tại, ngành nông nghiệp sẽ

Có thể nói rằng ngành nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được thành ng lớn, góp phần quan trọng cho an ninh lương thực thế giới và mang lại lợi ích cho những người trồng lúa. Điều này đã thúc đẩy ng việc nghiên cứu giống cây và quy trình canh tác. Để tiếp tục sâu rộng hội nhập vào thị trường thế giới, Bộ sẽ hợp tác với các hiệp hội để xây dựng chuỗi giá trị cho lúa gạo Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *