Phóng sự báo cáo tổng kết hoạt động nghiệp vụ giai đoạn năm 2016 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

   PHÓNG SỰ BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020 VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *