Các nhà khoa học giải mã phản ứng ‘kêu cứu’ của thực vật trước mầm bệnh

Một nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ cách thức mà thực vật tương tác với vi sinh vật để tự bảo vệ trước mầm bệnh. Theo các nhà khoa học, thực vật có khả năng gửi tín hiệu “kêu cứu”, kích thích vi sinh vật Devosia và các loài khác tập hợp để “chiến đấu” với mầm bệnh.

Tính đến ngày 22 tháng 3, báo cáo này đã được đăng trên Science and Technology Daily, giải mã cơ chế này và đề xuất cách tiếp cận mới trong việc bảo vệ cây trồng. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, sử dụng vi khuẩn Devosia biến đổi để mô phỏng cuộc tấn công của mầm bệnh.

Kết quả cho thấy rằng vi khuẩn này có khả năng kích hoạt tín hiệu “kêu cứu” của thực vật và thu hút các vi sinh vật khác xung quanh vùng rễ. Devosia, trong số các loài này, được biết đến với khả năng phản ứng nhanh chóng và tăng cường “quân số” để bảo vệ thực vật.

Thành phần polypeptide đặc biệt của Devosia được xác định là yếu tố quyết định trong việc tăng cường sự tương tác giữa thực vật và vi sinh vật, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tăng trưởng của cây trồng. Cơ chế này có thể duy trì trong nhiều chu kỳ trồng trọt, cung cấp bảo vệ bền vững cho cây trồng.

Việc hiểu rõ cơ chế này đã mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng tiềm năng trong nông nghiệp. Các phương pháp mới có thể được phát triển để bảo vệ cây trồng khỏi mầm bệnh một cách hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro cho người nông dân.

Tóm lại, nghiên cứu này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu về cơ chế tự vệ của thực vật mà còn mang lại tiềm năng lớn cho phát triển của nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *