Trong năm 2023, thế giới mất đi diện tích rừng gần bằng nước Bhutan

Dựa vào thông tin từ bài báo cáo của Viện Tài nguyên thế giới (WRI) và Đại học Maryland (Mỹ), có thể thấy rõ tình hình đáng lo ngại về mất rừng nguyên sinh trên toàn cầu trong năm 2023. Mỗi phút trôi qua, thế giới đã mất đi diện tích rừng nguyên sinh tương đương 10 sân bóng đá, đây là con số đáng báo động. Mặc dù có những tiến bộ đáng khích lệ trong cuộc chiến chống nạn phá rừng Amazon, song tình trạng tỷ lệ mất rừng vẫn tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng.

Rừng nhiệt đới, đặc biệt là Amazon, đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ CO2 và bảo vệ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tỷ lệ mất rừng nhiệt đới vẫn rất cao, với khoảng 3,7 triệu ha rừng nhiệt đới nguyên sinh đã biến mất trong năm 2023. Các nguyên nhân của sự mất rừng này bao gồm trồng trọt, khai thác gỗ và cháy rừng, tất cả đều góp phần làm giảm khả năng hấp thụ CO2 và làm mất môi trường sống của nhiều loài thực vật và động vật.

Dù Brazil đã ghi nhận sự giảm thiểu trong tỷ lệ mất rừng, nhưng các quốc gia khác như Bolivia, Lào, Nicaragua và CHDC Congo vẫn đang đối mặt với tình trạng mất rừng nghiêm trọng do hoạt động nông nghiệp và cháy rừng. Điều này gây ra hậu quả không chỉ về mất môi trường mà còn làm mất đi nguồn thu nhập và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Dữ liệu mới nhất cũng chỉ ra rằng thế giới đang chệch khỏi con đường hướng tới mục tiêu đầy lùi nạn phá rừng vào năm 2030. Điều này yêu cầu sự hợp tác quốc tế và hành động quyết liệt từ tất cả các bên để bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên rừng trên toàn cầu.

Trong tổng thể, việc phân tích chi tiết về tình hình mất rừng đã làm nổi bật sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ môi trường, từ việc ngăn chặn nạn phá rừng đến việc thúc đẩy phát triển bền vững trong hoạt động nông nghiệp và sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *